Disclaimer

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Duurzaam Huis Nederland B.V.

Informatie op de website
Hoewel bij de samenstelling van de website van de Nationale Duurzame Huizen Route de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Mede op grond daarvan is Duurzaam Huis Nederland B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Tevens kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend. Duurzaam Huis Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie.
Er wordt alles aan gedaan om deze site actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat verouderd of incorrect is, dan kunt u dit melden.

Duurzaam Huis Nederland B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen opname van aangeboden teksten te weigeren, danwel teksten te bewerken en/of in te korten.

Technische storingen en websites derden
Duurzaam Huis Nederland B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor technische storingen en de mogelijke verspreiding van computervirussen. Links naar webpagina’s van derden vallen niet onder de verantwoording van Duurzaam Huis Nederland B.V. en zijn louter bedoeld om de bezoeker te informeren. Duurzaam Huis Nederland B.V. kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van webpagina’s van derden.

Privacy & Voorwaarden
Bekijk hier de privacyvoorwaarden

Beeldmateriaal en teksten auteursrechtelijk beschermd
Het is niet toegestaan informatie of beeldmateriaal van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Duurzaam Huis Nederland B.V. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Vragen voor huiseigenaren
Er is veel aandacht van overheid, bedrijfsleven, scholen, studenten e.a. voor de inzet van huiseigenaren. Het contactformulier bij de huizen is echter bedoeld om vragen te stellen aan de huiseigenaar over ervaringen met het duurzamer maken van zijn woning. Niet voor andere vragen. Daardoor houden we het leuk voor de huiseigenaar die de moeite heeft genomen zijn ervaringen te delen.

Voor mediaverzoeken of andere vragen dient contact te worden opgenomen met de organisatie.