Duurzaamheid in Assen

Assen wil met u energie besparen. Dat is goed voor het klimaat en de economische waarde van woningen. Bewoners profiteren van het comfort en besparen op woonlasten. Investeringen in energiebesparing komen ten goede aan ons lokale bedrijfsleven. Duurzaamheid levert daarmee een positieve bijdrage aan het wonen en werken in Assen.

Het Energieloket heeft als doel om huiseigenaren in Assen onafhankelijk en betrouwbaar te informeren over energiebesparing en -opwekking in hun huis. Het is een samenwerking tussen de gemeente en het landelijke initiatief 'Meer Met Minder' en geeft inzicht in:

  • De mogelijkheden van energiebesparing en -opwekking
  • Beschikbare subsidieregelingen
  • Plaatselijke bedrijven die advies kunnen geven en maatregelen kunnen uitvoeren
  • Ook kunt u er 'hulp bij energiebesparing' aanvragen
  • Kijk voor meer informatie op het Energieloket