Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerde

Het gemeentebestuur van Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de bestuurlijke agenda staan. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de gemeente binnen de grenzen van de mogelijkheden haar verantwoordelijkheid neemt voor klimaat en duurzaamheid.  Hierbij streven we naar een evenwicht tussen menselijk welzijn, natuur & milieu en economische ontwikkeling. Op veluweduurzaam.nl is allerlei informatie te vinden over duurzaamheid in de gemeente Heerde.

Voorbeeldfunctie
Het is belangrijk dat de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld geeft. Zo zijn hoge duurzaamheidseisen gesteld bij de bouw van de nieuwe gemeentewerf, de realisatie van de Brede school Heerde-West en de multifunctionele accommodatie Heerde-Oost.

Gemeentelijk beleid
Het onderwerp duurzaamheid is stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies. Ook bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte vormt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte en de verduurzaming van het waterafvoersysteem.

Samenwerking
Bij de realisatie van de doelen zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met het maatschappelijk speelveld. Zo is een subsidieregeling voor woningisolatie opgesteld en probeert de gemeente in overleg met het lokale bedrijfsleven en burgers belangrijke stappen te zetten in de verduurzaming van de samenleving en beperking van het energieverbruik.

Cittaslow
Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerde is ook een belangrijke drager voor het internationale keurmerk Cittaslow. De gemeente heeft dit keurmerk behaald op grond van een aantal specifieke kwaliteiten die te maken hebben met de leefbaarheid van de gemeente.