Duurzaamheid in de gemeente Nunspeet

Ambitie
Nunspeet zet zich in voor een duurzame gemeenschap op een groene Veluwe. En wil daarmee o.a. een onbetaalbare energietoekomst voorkomen. De gemeente probeert op haar eigen energieverbruik te letten en maatregelen te treffen, zoals energiezuinige openbare verlichting en energiebesparende maatregelen in gebouwen. Een team van enthousiaste medewerkers bekijkt welke energiebesparende maatregelen de gemeente in eigen huis kan nemen. Nunspeet zet in op 20% duurzame energieproductie in 2020 en een jaarlijkse energiebesparing van 2%. De tijd is er rijp voor.

Energieloket
Nunspeet ziet haar inwoners en ondernemers graag bewust omgaan met energie. De gemeente kan het immers niet alleen. Samenwerken is noodzakelijk. Samen met de regiogemeenten, de provincie, corporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties én burgers zet Nunspeet zich in voor een duurzame, groene Veluwe.

Gemeente Nunspeet heeft op het Energieloket Veluwe Duurzaam informatie verzameld voor particulieren en bedrijven die hun huis of pand energiezuiniger willen maken. Dat kan met eenvoudige maatregelen, aanpassingen aan een huis of pand of door het nemen van verder gaande duurzame maatregelen.

Vragen?
Als u vragen hebt neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u snel en doen dat graag, want een duurzaam Nunspeet is in het belang van ons allemaal!