Duurzaamheid in de gemeente Putten

Ambitie
Gemeente Putten wil een niet duurzame en onbetaalbare energietoekomst voorkomen. De gemeente Putten probeert op haar eigen energieverbruik te letten en maatregelen te treffen zoals energiezuinige openbare verlichting of energiebesparende maatregelen in gebouwen. Er is een team van enthousiaste medewerkers gevormd om te kijken welke energiebesparende maatregelen de gemeente in eigen huis kan nemen. Putten zet in op 20% duurzame energieproductie in 2020 en een jaarlijkse energiebesparing van 2%. De tijd is er rijp voor.

Duurzaamheidsloket
Gemeente Putten ziet ook graag haar inwoners en ondernemers bewust omgaan met energie. Uiteindelijk zijn het de inwoners en bedrijven die daadwerkelijk voor de vermindering van CO2-uitstoot moeten zorgen. Veel bedrijven en inwoners zijn al aan de slag met maatregelen om energie te besparen.

Gemeente Putten heeft op het Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam informatie verzameld voor particulieren en bedrijven die hun huis of pand energiezuiniger willen maken. Dat kan met eenvoudige maatregelen, aanpassingen aan een huis of pand of door het nemen van duurzame maatregelen.

Vragen?
Als u vragen hebt neem dan gerust contact met op met de gemeente Putten. Wij helpen u snel en doen dat graag, want een duurzaam Putten is in het belang van ons allemaal!