Duurzaamheid in Smallingerland

Duurzaamheid staat bij onze gemeente hoog in het vaandel. Om Smallingerland te verduurzamen werken we samen met ondernemers, instellingen en inwoners. Dat samen oppakken: dat is de sleutel tot succes. We zijn daarom een interactief proces gestart met werksessies en bijeenkomsten waaruit we een Routekaart destilleren die op hoofdlijnen de weg naar een duurzaam Smallingerland in 2040 schetst. In de Routekaart staan voor de korte termijn concrete acties en abstractere doelen voor de lange termijn (2030, 2040). Je kunt nu immers nog niet overzien hoe technieken zich ontwikkelen en hoe de wereld er over 5, 10 of 20 jaar uitziet. Daar passen we de Routekaart dan op aan.

Om een podium te bieden aan initiatieven, kennis te delen en vragen met elkaar te bespreken is een online duurzaam dorpsplein ingericht "Drachten… wil je duurzaam maken". De thema's die onze gemeenteraad vaststelde staan hier ook in toegelicht en het platform biedt ruimte aan duurzame projecten.

Maar we wachten niet met verduurzamen tot we een Routekaart hebben, we timmeren al hard aan de weg van de duurzame route! Onlangs organiseerden we in het centrum van Drachten het Groene Stadsfestival. Zo'n 70 ondernemers en instellingen presenteerden hun duurzame artikelen en diensten op het gebied van o.a. wonen, energie, vervoer, voeding en Fair Trade. Dit festival trok zo'n 3.500 bezoekers.

Ook zetten we in op energiebesparing in koopwoningen. We bieden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd bedrag een maatwerkadvies op te laten stellen. Subsidiemogelijkheden zijn er ook: via Duurzaam Bouwloket kunnen alle Friese woningeigenaren hierover informatie vinden.