Twee-onder-een-kap-woning - 1922, Heemstede

Twee-onder-een-kap-woning - 1922, Heemstede

Woning
Leidingisolatie, HR++ glas, Vloerisolatie, Centrale balansventilatie, Bodem/water warmtepomp vertikale collector, Vloerverwarming
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Alltherm
Jaar toepassing:
2019
Kosten
€250
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Tip: een koeling via de warmtepomp koelt via de vloer. De warmte die in de winter wordt gebruikt om - na naverwarming - de woning te verwarmen zorgt in de zomer voor koeling.
Ervaringen
Niet alle geothermische warmtepompen zijn voorzien van de mogelijkheid om bij warm weer de woning te koelen. Dit is echter zeer aan te raden. In ons geval betekent het dat de binnentemperatuur nooit boven de 25 graden Celsius komt, ook al is het buiten 39 graden Celsius. De kosten zijn vrij minimaal, omdat alleen de motor die het water door het systeem pompt energie kost.
Tip
Vraag de installateur naar de mogelijkheden om de woning te koelen als je een warmtepomp laat aanbrengen. Dit is het meest effectie bij geothermische warmtepompen met verticale collector.
  • Landzichtlaan - Heemstede

Ervaringen met de (ver)bouw
1. Onze bouwkundig adviseur meende dat het mogelijk zou zijn de 100 jaar oude woning nul-op-de-meter te maken. Dat de kosten zo hoog zouden zijn hadden we echter niet verwacht. Ook blijkt de opbrengst van de zonnepanelen tegen te vallen, waardoor de ideale situatie niet kan worden bereikt. Nota bene: een deel van het electra-verbruik is het gevolg van apparatuur nodig voor het maken van meubels. Er is geen aparte meter voor de werkruimte, waardoor het totaal verbruik hoger is dan verwacht mag worden bij een gezin van twee personen. 2. De medewerking van de gemeente was matig. Een gesprek met de wethouder over het aan de buitenzijde isoleren van het dak wekte meer verwarring dan helderheid. De regelgeving schrijft voor dat bij een vergroting van het volume van de woning, - wat het geval is bij dakisolatie aan de buitenzijde - een omgevingsvergunning nodig is, maar de gemeente heeft de ruimte om deze regel flexibel toe te passen (zoals bijvoorbeeld in Haarlem). Hoewel de buitenisolatie maar een beperkt visueel effect zou hebben, vond de wethouder en haar ambtenaren dit onwenselijk. Helaas bleek dat ook de directe buren nadat zij eerst akkoord leken te gaan toch fel gekant waren tegen deze maatregel. Uiteindelijk is het dak aan de binnenkant geïsoleerd, wat zowel volgens de aannemer als volgens een ingehuurde onafhankelijke deskundige op termijn tot vochtproblemen kan leiden. Omdat aan de binnenzijde de verbouwing al gereed was, moest een oplossing worden gezocht voor het vullen van de loze ruimte onder het schuine dak op de eerste verdieping. Deze ruimten zijn gevuld met isolatiekorrels, waardoor toch nog een redelijke Rc-waarde kon worden gerealiseerd - naar schatting Rc 5.0. 3. Er ging technisch e.e.a. mis met de berekening van de benodigde capaciteit voor de warmtepomp, waardoor een diepe en bredere put moest worden geboord dan voorzien en wel in de voortuin, wat betekende dat de aan- en afvoerleiding om de woning heen moest worden gelegd. Niet ideaal, want daardoor treedt warmteverlies op. 4. Als we tevoren geweten hadden wat de kosten waren van de verbouwing, hadden we de woning misschien niet gekocht. Maar nu we er wonen zijn we zeer tevreden: het is een comfortabele woning, goed gelegen in een rustige mooie straat met veel bomen vlak bij het centrum.
Plannen voor de toekomst
Onze aannemer en bouwkundig adviseur hebben ons verzekerd dat de woning in combinatie met het tuinhuis waar de zonnepanelen op liggen voldoet aan de hoogste normen wat betreft de energietransitie. We zullen een deel van onze eigen elektriciteit produceren voor de warmtepomp, verlichting en gebruik van apparatuur. We willen onze benzine-auto graag inruilen voor een elektrische auto, maar gezien de kosten van de verbouwing is dat financieel voorlopig niet haalbaar. We willen de opbrengst van de zonnepanelen verhogen, maar dit kan alleen door een andere schakeling van de panelen, wat weer kosten met zich meebrengt. Ook willen we nog graag een wormenhotel in onze tuin maken, om gft-afval interessant composteren en zo bij te dragen aan minder afval.
Adviezen
We woonden van januari 2010 tot mei 2019 in een nieuw appartement waar warmte werd geleverd door middel van een Warmte-Koude Opslagsysteem. We kookten op inductie en gebruikten geen gas meer en namen alleen groene elektriciteit af. Hoewel de redenen tot de aankoop van onze 100 jaar oude woning in Heemstede niets te maken hadden met energie-neutraal wonen, vonden we het anderzijds niet in orde om in de nieuwe maar zeer slecht geïsoleerde woning weer op gas te gaan stoken. Aanvankelijk onderzochten we of het isoleren van de begane grondvloer voldoende zou zijn, maar gezien de staat van de woning was dat verre van voldoende. De bouwkundig adviseur die we in de arm namen, stelde toen voor om ons ambitieniveau aanzienlijk te verhogen. Gevolg was wel dat de kosten enorm zijn opgelopen. Ons eerste advies is dus: besef dat je bij een woning zonder spouwmuren (de meeste woningen kregen die pas in de jaren 20 van de vorige eeuw) van binnen heel goed moet isoleren (isolatielaag van zo'n 10 cm dik). Bij alleenstaande woningen is buitenisolatie van het dak mogelijk. In dat geval heb je wel een omgevingsvergunning nodig omdat het volume van je woning toeneemt - tenzij de gemeente een wat flexibeler beleid voert. Een warmtepomp met alle bijbehorende installaties en voorzieningen zoals overal vloerverwarming heeft ook veel gevolgen. In ons geval bleek de zoldervloer niet sterk genoeg en moest geheel worden vervangen. Niet alleen vanwege de vloerverwarming overigens, maar omdat we de zolder niet alleen als opslag wilden gebruiken. Goede isolatie en lage temperatuurverwarming was onvoldoende om de woning warm te houden. In zo'n geval is het waarschijnlijk ook nodig warmte terug te winnen door middel van een warmteterugwininstallatie, dat betekent het aanbrengen van een buizenstelsel in alle ruimtes en een installatie die warmte terugwint en verse lucht verwarmt. Dit is ook nodig als de woning niet goed kan worden geventileerd. Condensvorming is bij forse isolatie een fors risico - met uiteindelijk als gevolg rot in de houten delen. Hoewel er wel wat subsidie beschikbaar was, dekte deze niet meer dan zo'n 5% van de kosten die we maakten. Maak dus van tevoren een goede financiële planning als je een oudere woning up to date wilt brengen. Van belang is ook duidelijke afspraken met de aannemer: kan deze zelf alles uitvoeren (inclusief installaties) of moet je voor het verwarmingsdeel toch een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Wij deden dit laatste en dit heeft goed uitgepakt, maar dat kan ook behoorlijk mis gaan. Een laatste advies is om niet voetstoots af te gaan op de cijfers over de opbrengst van zonnepanelen. In het verkoopverhaal wordt uitgegaan van ideale omstandigheden, maar die zijn zelden aanwezig. Allerlei factoren zijn van invloed, zoals de oriëntatie van de panelen, hellingshoek, omringende bebouwing en vegetatie en de bereidheid van buren om bomen te snoeien die schaduw werpen. In ons geval was het verschil tussen geadverteerde en werkelijke opbrengst wel zo'n -40%..

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >