Twee-onder-een-kapwoning - 2000, Leeuwarden

Twee-onder-een-kapwoning - 2000, Leeuwarden

Woning
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Vellema Installatietechniek BV te Hallum.
Jaar toepassing:
2018
Aanraden:
Ja
Ervaringen
Met behulp van in serie geschakelde zonneboiler verwarmen wij ons SWW 6-8 maanden met zonwarmte. De warmtepomp heeft nog niet gedraaid sinds 9 juli 2018. Over een jaar kan hier meer worden geschreven over onze ervaringen met een all-electric huis.
Lucht/water warmtepomp buitenlucht, Zonneboiler
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Vellema Installatietechniek BV te Hallum
Jaar toepassing:
2018
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Het Nefit warmtepompsysteem bestaat uit een zogenaamde Monoblock buitenunit en een binnen unit met een boiler van 200 liter. Een Monoblock heeft bepaalde voordelen in vergelijking met een Split unit. Drie eigenschappen welke onze keuze voor een Monoblock unit hebben bepaald zijn: minder geluid, een betere efficiency en goede bereikbaarheid voor service. Een nadeel is de omvang van de buitenunit die een geschikte plaats op de grond moet krijgen dichtbij de woning. Een kleinere Split buitenunit kan veelal aan een gevel worden opgehangen. Wegens de grotendeels houten woning was bevestiging aan de gevel of op de garage niet mogelijk wegens risico van resonantie. De aansturing van het warmtepompsysteem vindt autonoom plaats aan de hand van de temperatuur van de buitenlucht, de instelbare stooklijn en de variabele fictieve ruimtetemperatuur. Er is dus geen thermostaat in de kamer. Na enige tijd zal het systeem zich aan de woning hebben aangepast. Tot nu toe is het behaaglijk in huis. De aanvoertemperatuur is rond de 35 graden C bij een buitentemperatuur van 11 graden C. De vloerverwarming werkt met een watertemperatuur van 25 graden C.
Ervaringen
De verhouding tussen het electra CV-verbruik (160kWh) en de CV-warmte opbrengst (752 kWh) is van 1 juli tot 1 november 4,7. Dus elke kWh die de warmtepomp opneemt levert 4,7 kWh warmte op. Dit is conform de specificaties. De verwachting is dat elke m3 gas voor CV kan worden vervangen door 2 kWh elektriciteit voor de warmtepomp. Een rekensom is gauw gemaakt.
Tip
Bepaal eerst de energie eigenschappen van je woning. Probeer bij de aanwezige gasketel met een zo laag mogelijke CV-aanvoertemperatuur een behagelijke temperatuur te krijgen. Is de woning geschikt voor LTV, dan kun je aan de hand van het gasverbruik CV een warmtebehoefte uitrekenen. Hierbij kan een installateur advies geven. In onze woning leidde een gasverbruik CV van 800 m3 tot een warmtepompvermogen van 9 kW (All-electric). Bij een hybride oplossing volstaat in dat geval een warmtepomp van maximaal 5 kW.
Buffervat
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Vellema Installatietechniek BV te Hallum.
Jaar toepassing:
2018
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Een buffervat wordt door de fabrikant aanbevolen teneinde pendelen van de warmtepomp te voorkomen. Ook bij onze warmtepompinstallatie is een buffervat van 50 liter ingebouwd.
Vloerverwarming
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Jaar toepassing:
2000
Aanraden:
Ja
Beschrijving
De vloerverwarming is bij de bouw van de woning aangelegd. Wegens de lage temperatuur waarmee een vloerverwarming werkt, minder dan 40 graden C, is dit bij uitstek geschikt voor een LTV-systeem en een warmtepomp. Immers een warmtepomp is gebaat bij zo laag mogelijke aanvoertemperaturen.
Ervaringen
Wij zijn zeer tevreden met onze vloerverwarming.
Tip
De vraag is of vloerverwarming noodzakelijk is voor een gasloos huis. Aangezien de meeste woningen nog gewone radiatoren hebben is vloerverwarming mogelijk niet een standaard oplossing, gezien de kosten en de overlast. Alternatieven zijn dan LTV wandverwarming welke zonder al te veel gebreek en gefrees kan worden aangelegd in bestaande woningen of speciale radiatoren. Elke woning heeft zijn specifieke kenmerken en oplossingen op het gebied van de energie.
Centrale balansventilatie
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Jaar toepassing:
2000
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Het WTW-systeem = warmteterugwinning is een weliswaar omstreden installatie maar in onze ervaring onmisbaar voor een energiezuinige woning. De combinatie van een airco - ontvochtiging van de inkomende lucht - en verwarming van de inkomende lucht met de afgevoerde lucht is een zeer energie efficiënte maatregel die overigens lastig achteraf in een woning is in te bouwen wegens de lange luchtleidingen en plafondventielen. In onze woning is de temperatuurverhoging van de aangezogen buitenlucht tussen de 5 en 10 graden Celsius. Bijvoorbeeld op 1 oktober 2018 is de buitentemperatuur 11 graden C en ventilatielucht temperatuur 21 graden C.
Ervaringen
Prima.
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Aquacell
Jaar toepassing:
2015
Aanraden:
Ja
Beschrijving
De mechanisch werkende ontkalker maakt het water kalkloos. Dit is op den duur energiebesparend want de verwarmingsspiralen in de boilers blijven nu zonder aanslag, net als trouwens de wasmachine, waterkokers, kranen, etc. Dit scheelt weer onderhoud of ontkalkingsmiddelen. Al met al een duurzame maatregel die de moeite waard is.
Ervaringen
Zeer positief. Totaal geen aanslag meer. En bestaande aanslag wordt geleidelijk aan verwijderd. Dus de SWW-buizen worden en blijven vrij van aanslag.
Tip
Vergelijk goed de diverse soorten ontkalkers. Kies dan al dan niet een electrisch of mechanisch aangedreven model.
  • Voorkant woning met monoblock warmtepomp

  • Een mix van zonnepanelen en zonnecollectoren

  • In totaal 4 ATAG SolarCollectoren orientatie Zuid

  • Nefit Monoblock 9kW

Ervaringen met de (ver)bouw
Uitgaande van een A-label woning richtte de verduurzaming zich hoofdzakelijk op installaties en energiebewustzijn. Allereerst is begonnen met aanpassing van het CV-systeem. Geleidelijk aan is het gasverbruik teruggebracht van 1800 naar minder dan 1000 m3. Dit was de ondergrens. Essentieel hierbij was een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming. Dit en de weersafhankelijke regeling plus een constante temperatuur in de woning zonder nachtverlaging, zonder inlevering van comfort, heeft als voorbereiding gediend voor de stap naar de warmtepomp. In juli 2015 is begonnen met de aanleg van een zonneboilersysteem van ATAG met 4 zonnecollectoren. Deze installatie is professioneel aangelegd - 1 dag werk met drie monteurs - en werkt tot nu toe storingsvrij. In de zomer moet soms wat teruggeschakeld worden door middel van het afdekken van twee collectoren omdat het systeem met gemak een boiler met 380 liter inhoud op een temperatuur van 80 graden kan houden. De aanleg van de warmtepomp in juli 2018 is door een professioneel bedrijf uitgevoerd, na een voorbereidingstraject van 6 maanden. Van belang is hierbij een installateur te kiezen die meedenkt en ervaring heeft met warmtepompen. Eerst ging de voorkeur uit naar een hybride systeem, doch uiteindelijk is toch gekozen voor een all-electric systeem van Nefit. Ook deze installatie is zorgvuldig aangelegd en werkt tot nu toe foutloos. De kamertemperatuur is gedurende het hele koude seizoen constant, dus geen nachtverlaging omdat een warmtepomp langzaam reageert. Deze methode is gezien de weersafhankelijke aansturing van de CV en nu de (trage) warmtepomp in deze woning het meest optimaal. De warmtepomp heeft sinds de aanleg op 9 juli 2018 tot 1 juli 2019 in totaal 9025 kWh warmte opgewekt t.b.v. de verwarming, tegen een verbruik van 2190 kWh. Dit betekent een COP van 4,1. Uitgaande van een kWh prijs van € 0,19 leidt dit tot een jaarbedrag van € 416,00 Ten opzichte van een gemiddeld gasverbruik van € 1000,00 op jaarbasis is er zeker een verdienmodel aanwezig. Besparing t.o.v. gas is 40%.
Adviezen
Zoals vaker gezegd begin de verduurzaming met: - gedrag (energiebewust leven) - woningisolatie teneinde LTV = lage temperatuurverwarming mogelijk te maken - keuze maken voor een installatie naast een gasketel (bijv. hybride warmtepomp of voor een installatie zonder gas (bijv. inductie kooktoestel en all-electric warmtepomp)

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >