Vrijstaande woning - 2006, Stadskanaal

Vrijstaande woning - 2006, Stadskanaal

Woning
Overige concepten
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
meerdere partijen
Jaar toepassing:
2006-heden
Kosten
€30
Aanraden:
Ja
Beschrijving
De woning is in 2006 gebouwd en vanaf 2013 begonnen met nieuwe techniek toe te voegen. Achteraf gezien hadden we dit toen beter tijdens de bouw van de woning moeten doen. Dat was goedkoper geweest. Hierdoor hebben we minder dure techniek moeten nemen. Dit wil zeggen, een lucht-water warmtepomp nu in plaats van aardwarmte (toen). Daartegenover staat, dat de technische ontwikkelingen niet stil staan. Nu hebben we betere techniek dan toen. In dit zin pakt het achteraf doen weer beter uit. Verder zijn we blij dat we dit allemaal hebben gedaan tijdens de crisisjaren. Het was toen goedkoper dan nu (nu het weer booming business is).
Ervaringen
Doorslaggevend is geweest ook de lage rentestand. Het rendement van de investeringen in de woning (door middel van de genomen maatregelen) levert financieel meer rebdement op dan als het 'op de bank staat' en ook als je dit moet financieren met een lening.
Tip
Vraag meerdere offertes aan.
  • Vrijstaande woning - 2006 - Stadskanaal - met zonnepanelen

  • Gasloos - warmtepomp

  • Inclusief energiebron op afstand

  • All electric - huis en mobiliteit

Ervaringen met de (ver)bouw
Hetzelfde comfort als voorheen (!), alleen een stuk goedkoper (!), ondanks de financiering van de getroffen maatregelen. Je bent een dief van je eigen beurs als je dit niet doet. Nog steeds zijn de nutskosten nul Euro. Er is een geringe overproductie en de opbrengst daarvan dekt de kosten van onderhoudsbijdrage windturbine en de aansluitkosten op het openbaar elektriciteitsnetwerk, zodat je echt op nul Euro uitkomt. Zowel het wonen als de mobiliteit is basis van eigen energiebronnen respectievelijk duurzame energie. Hierdoor is de CO2-uitstoot zeer laag tot nihil, ook omdat we bewust inkopen en alleen recyclebare afval ontstaat. Hiervoor is bij de woning een eigen 'milieu-straat' met containers in vijf kleuren. De omvang van het restafval is hierdoor op jaarbasis zeer gering (en geld besparend).
Plannen voor de toekomst
Aanschaf huisaccu('s), thans marktverkenning. Verder, vegetatie aanbrengen op het dak van de garage (35 m2). Het regenwater wordt van meet-af-aan al bewust terug geleverd aan de natuur via de waterschapsloot achter de woning. De woning staat tegen een bos aan. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de overheid wordt (als aanvulling op de huisaccu overwogen om meer zonnepanelen te nemen. Er is nog ruimte voor 14 panelen (zonder de schoonheid van de woning aan te tasten).
Adviezen
Doen! Wel alles goed doorberekenen en verschillende scenario's uitwerken. Kortom, niet over een-nacht-ijs gaan en vraag meerdere offertes op. Maar, bovenal, laat je niet gek maken door mensen die negatief zijn over de mogelijkheden die er zijn, maar loop ook niet blind achter idealisten. Wees zakelijk en nuchter.

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >