Vrijstaande woning - 2016, Feanwalden

Vrijstaande woning - 2016, Feanwalden

Woning
Bouwkundig advies
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
Bureau Smits Dokkum
Kosten
€6.500
Aanraden:
Beschrijving
Het basisontwerp van de woning is van eigen ontwerp. Anderhalf jaar Desktop- en fieldresearchvhebben daartoe geresulteerd. Door een bouwkundig bedrijf is alleen de woning qua vorm iets aangepast om te kunnen voldoen aan de welstandscriteria.
Ervaringen
Ga uit van eigen kracht en eigen kennis. Laat je niet gek maken door architecten, aannemers en onderaannemers. Jij bent degene die de woning gaat bewonen, de woning moet jouw naar het zin zijn. Benut anderen met hun kennis. Mensen zijn altijd bereid om te helpen.
Passiefhuis
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Aanraden:
Ja
Beschrijving
I heb de woning ontworpen met de Trias Energetica in mijn achterhoofd. Dit betekent dat je in eerste instantie vooral kijkt naar het voorkomen van energievraag. Het concept Passiefhuis sluit hier perfect op aan omdat ook dit concept uitgaat van voorkomen van energieverbruik. In het ontwerp is rekening gehouden met de stand van de zon op verschillende momenten in het jaar. 's Winters komt het zonnetje lekker binnen in de woning en levert zo een aangename (gratis) warmte. In de zomer komt de zon niet binnen vanwege balkon en dak-overstek. Oververhitting hebben we dan ook geen last van. Alle gebruikersruimtes zijn gepositioneerd aan de zuidzijde van de woning, de overige ruimtes aan de noordzijde. Alle techniek is samengevoegd in 1 ruimte en de vragende ruimtes (keuken, badkamer) zijn vlak naast of vlak boven de techniekruimte gepositioneerd. hierdoor korte leidingen met weinig verlies.
Ervaringen
De voorspellingen komen helemaal uit. Zeer aangenaam binnenklimaat door het hele jaar heen.
Tip
Neem Trias Energetica als uitgangspunt. Ontwerp vanuit wat je wilt, de vorm volgt daar uit.
Dakisolatie buitenkant
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
De dakisolatie vormt 1 geheel in met de rest van de bouwfysische schil rondom het huis. Er is gekozen voor Recticel PU-platen met een lambdawaarde van 0.022 (https://www.recticelinsulation.com/be-nl/eurothane-silver). Door toepassing van 24 cm heb ik daarmee een Rc waarde bereikt van meer dan 11,00
Ervaringen
Door de toepassing van een dik pakket isolatie op het platte dak (onderliggend een constructie van 29 cm beton) heeft de zon via het dak geen negatieve invloed op het binnenklinmaat
Tip
Beknibbel nooit op het isolatiepakket, zeker van het dak niet.
Spouwisolatie
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2016-2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
In de spouw is een dubbele isolatielaag toegepast, bestaande uit 1 x 10 cm en 1 x 12 cm Recticel Eurowall. Deze isolatie heeft een Lambdawaarde van 0,022. Hiermee is door de gehele constructie ee nRc-waarde bereikt van 11,31. door alle naden af te tapen is ook de winddoorlatendheid van de schil geminimaliseerd.
Ervaringen
De ervaringen van het gehele bouwfysische pakket zijn zoals verwacht. Een zeer aangenaam binnenklimaat met weinig temperatuurschommelingen. Daarbij toepassing van speciale Passiefhuis gecertificeerde spouwankers met een warmtegeleiding die op 0 is gesteld.
Tip
Bespaar nooit op isolatie. Beter voorkomen van energievraag dan achteraf veel energie op moeten wekken.
Vloerisolatie
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Traditioneel wordt de isolatie aan de onderzijde van de vloerconstructie aangebracht, bijvoorbeeld door toepassing van broodjesvloer of VBI-vloeren. Voor onze woning heb ik gekozen voor een grote betonplaat waar de isolatie op de bovenzijde is aangebracht. op de isolatielaag ligt de vloerverwarming in de 8 cm cementdekvloer.
Ervaringen
Geen koudebruggen, geen lekken, aangename vloer, geen koudestraling.
Tip
en kout-of-the-box. niets staat vast, er is veel meer mogelijk!
Drievoudig glas
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.pladeko.nl
Aanraden:
Beschrijving
De woning is rondom voorzien van driedubbel glas. Op twee slaapkamers aan de west- en oostzijde zijn kozijnen toegepast waar een vierde laag aan de buitenzijde is toegevoegd. Tussen de buitenste twee lagen glas zitten jaloezieën die de warmte al aan de buitenzijde keren (zie afbeelding). Door de toepassing van driedubbel glas is het gevoel van koudestraling weg. Hierdoor is de woning weer een stuk behaaglijker.
Ervaringen
Perfect. De binnenste laag glas is maar net iets kouder dan de binnenlucht waardoor het koude gevoel in de nabijheid van glas weg is. Dit is zeer aangenaam. Het is zelfs zo aangenaam dat ik afgelopen winter voornamelijk in korte broek in het huis gewoond heb.
Isolerende kozijnen
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.pladeko.nl
Jaar toepassing:
2017
Kosten
€42
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Alle toegepaste kozijnen zijn van het Oostenrijkse merk Internorm. De isolerendeaarden van deze kozijnen zijn bij geen enkele andere producent te halen. Gemiddelde U-waarde tussen 0,69 en 0,73. Alles heeft driedubbele kierdichting en een speciale manier waarop het glas in de kozijn zit. Alleen de voordeur is van Topic en bevat vierdubbel glas.
Ervaringen
Bij de plaatsing van de kozijnen is door de monteurs super goed gekeken naar de luchtdichting. alles is afgetaped en de stelruimte is eigenhandig met flexifoam afgevuld. hierdoor ontstaat nooit een koudelek.
Passieve zonwering
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Beschrijving
Aan de zuidzijde van de woning zijn een balkon en dak overstek toegepast die zorgen voor de passieve zonwering.
Ervaringen
De overstekken van 1,9 meter heb ik vooraf exact berekend en ze blijken precies te doen wat verwacht werd. In de loop vna het voorjaar verdwijnt de zon uit de woning en in het najaar keer de zon langzaamaan weer terug.
Tip
Er zin heel veel gegevens beschikbaar over zonnestanden door het jaar heen. Doe er je voordeel mee! Overstek of scheefte van lamellen zijn daarmee heel makkelijk te berekenen.
Kierdichting
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Alle naden en aansluitingen in de woning zijn dichtgezet met Siga Fentrim tape dichtgezet. Dit is een speciale tape, geschikt voor plakken op beton- en steenachtige ondergronden. Alle naden tussen vloeren en wanden en tussen wanden en kozijnen zijn hiermee afgeplakt. Er komt geen zuchtje lucht meer binnen. De 15mm dikke kierdichtende stuclaag is hier mooi overheen gezet waardoor er niks zichtbaar achterblijft.
Ervaringen
De woning kent geen enkele lek. Er is uitermate precies gewerkt aan die kierdichting omdat dit een wezenlijk onderdeel is van het gehele passiefhuisconcept.
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl https://www.geoholland.nl/
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Vanuit de PHPP berekening is gebleken dat het ontwerp er voor zorgt dat een 3 kW warmtepomp voldoende is voor de verwarming van de woning. Omdat de warmtepomp ook ondersteunend is aan het boilervat voor de warmwatervoorziening, is er voor gekozen om de 6 kW variant van Kensa (the shoebox) te nemen (https://www.kensa-warmtepomp.nl/s-werelds-kleinste-warmtepomp-wint-warmtepomp-award/) Deze warmtepomp haat de bodemwarmte uit twee vertikale bronnen van maar 80 meter diep. dieper hoeft niet omdat de warmtevraag zo beperkt is. hiermee drukken de kosten ook weer aanzienlijk
Ervaringen
De pomp voldoet aan de prestatieverwachting. De enige tegenvaller op dit moment is het geluid dat de pomp produceert. Het geluidsniveau ligt enkele decibellen hoger dan wat de folder aangaf. Geo-Holland, die de pomp geleverd en geïnstalleerd hebben, zijn bezig met een oplossing voor dit probleem.
Buffervat
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
De warmwatervoorziening bestaat uit zonnecollectoren die een 300 liter boilervat opwarmen. Wanneer het minder zonnig is springt de Kensa warmtepomp bij. Ons gezin bestaat uit 5 personen, daarom is gekozen voor een 300 liter vat.
Ervaringen
300 liter is goed genoeg voor een gezin van 5 personen. We weten gewoon dat we er rekening mee moeten houden dat achter elkaar in bad gaan er niet in zit. 5 personen achterelkaar onder de douche is overigens geen probleem.
Vloerverwarming
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Er is vloerverwarming toegepast over de gehele beganegrond. Op de verdieping ligt alleen een kleine ring in de badkamer. Voordeel daarvan is dat de douchevloer snel droog is. De vloerverwarming op de begane grond is de enige verwarming die in het huis aanwezig is. Op de verdieping geen radiatoren o.i.d. aanwezig. De gebalanceerde ventilatie zorgt er voor dat de warme lucht door de gehele woning verspreid wordt. Omdat de warmtevraag beperkt is en de temperatuur van de vloerverwarming dus niet erg hoog, voelt de vloer gewoon aan, niet overdreven warm. Vorig jaar is de verwarming pas in november aangeslagen. Daarvoor hield de woning, samen met de zon, aanwezige personen en apparatuur, de woning warm.
Ervaringen
Top! Zeer behaaglijk en geen radiatoren o.i.d. in de woning. Optimaal gebruik van ruimte daardoor.
Warmtewisselaar douche
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Daar war warmte terug te winnen is en er dus energie bespaard kan worden hebben we passende maatregelen genomen. Zo ook bij de douche. Mooi dat je verloren warmte terug kunt winnen en weer kunt gebruiken. Hierdoor minder vraag naar warm water uit het boilervat en dus minder vraag naar opwarming van het boilervat.
Ervaringen
Ervaringen zijn goed. De warmtewisselaar heeft geen invloed op de temperatuur, deze is gewoon constant, net zoals bij een gewone douche. De warmtewisselaar zit recht onder de douchecabine waardoor er ook geen tussentijdse verliezen zijn. De warmtewisselaar is onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen in de woning en het is daarom lastig aan te geven wat nu de daadwerkelijke besparing is. Gezien het energieverbruik van de gehele woning vermoed ik dat de warmtewisselaar goed bijdraagt.
Zonnepanelen
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
25 stuks van 290 Wp. 25 x 290 = 7250 Wp Door te vermenigvuldigen met 0,80 krijg je het vermeodelijke aantal kWh. 7250 x 0,8 = 5800 kWh.
Ervaringen
De zonnepanelen leveren op zoals verwacht. De woning blijkt echter veel minder energie te nemen dan aangenomen. Het lijkt er op dat de woning tussen de 3800 en 400 kWh gaat verbruiken. Daarmee goenoeg energie over om op (korte) termijn een elektrische auto te laten rijden
Centrale balansventilatie
Uitvoering
Een bedrijf
Bedrijf
www.kiers.nl
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Dewoning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem van Brink (Renovent). Bij dit systeem is gekozen voor een toepassing met slangen i.p.v. de gebruikelijke blikken bakken. Omdat het bochtwerk in de slangen geleidelijk is, is er geen sprake van geluid door luchtsnelheid. In de natte ruimtes (badkamer, keuken, toiletten, technische ruimte) wordt de lucht afgezogen en in de gebruikersruimtes (woonkamer, slaapkamers) wordt de verse voorverwarmde lucht weer terug gebracht. Dit alles is uitermate secuur ingeregeld op hoeveelheid lucht per kanaal. Op de eerste stand wordt 125 m2 lucht per uur ververst. Dit betekent voor deze woning dat de woning 6 x per dag volledig ververst is. Hoezo, een kierdicht huis ventileert niet? Beter kun je het niet krijgen! Na het douchen zetten we meestal de ventilatie op stand 2 (250 m2 p/u) om vocht versneld weg te zuigen.
Ervaringen
Hartstikke tevreden!. altijd frisse verse lucht in huis! Door super secuur de luchtdichting uitgevoerd te hebben werkt het systeem optimaal.
Zomernachtkoeling
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Tijdens de beslisperiode over toe te passen systemen kwam ook de koelmogelijkheid van de warmtepomp ter sprake. Door toevoeging van een extra component zou dit mogelijk zijn; koelen in de zomer. Nadeel is echter dat er dan energie verbruikt wordt voor de koeling. Wij hebben daarom anders gekozen. In het platte dak, recht boven het trapsgat, hebben we een passiefhuis gecertificeerde dakkoepel van koepellux toegepast. Wanner de woning te warm wordt (was afgelopen zomer 24,5 graden) zetten we de dakkoepel op een kier en beneden in de woonkamer een raam op een kier. Hierdoor ontstaat een natuurlijke trek die zorgt voor een afkoeling van tussen de 2 á 3 graden per nacht.
Ervaringen
Hartstikke goed. De woning wordt sowieso al niet overdreven warm en door toepassing van de zomernacht ventilatie is het ook nog eens makkelijk en goedkoop én energieloos bij te sturen!
Regenwater hergebruik
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Aanraden:
Ja
Beschrijving
In de carport hebben we een 8 m2 regenwateropvangtank aangebracht. Met dit regenwater spoelen we de WC door, geven we de planten water en wassen we de ramen en de auto's. De was er mee draaien is nog een stap te ver maar behoort tot de mogelijkheden. Er is gekozen voor een pomp met zeer laag energieverbruik. Deze heeft wel iets meer geluid dan de andere versie, maar verbruikt maar een tiende aan energie t.o.v. de andere versie.
Ervaringen
Goed. Van tevoren wisten we wel dat de aanschaf van de regenwatertank en het bijbehorende systeem zich in ongeveer 3o jaar terug zou verdienen. Daar hoef je het niet voor te doen. Maar het is natuurlijk absurd dat we het toilet doorspoelen met schoon drinkwater terwijl er op andere plekken op onze aardbol mensen geen eens schoon drinkwater voor handen hebben.
Led lampen
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Tijdens het ontwerpproces was ons al duidelijk; energievraag voorkomen is beter dan een woning bouwen die relatief veel energie vraagt. Alle verlichting in het huis is daarom ook uitgevoerd in LED. Gelukkig is LED tegenwoordig in mooie warmte tinten te krijgen waardoor er niet een 'ziekenhuis'-gevoel ontstaat. toepassen van LED is onderdeel van stap 1 in de Trias Energetica.
Ervaringen
De verlichting voldoet goed. we hebben meerder soorten uitgeprobeerd en dat loont wel de moeite. Er zijn namelijk pitten die redelijk veelgeluid produceren.Hoewel de lampen vrij pittig geprijsd zijn (vooral de dimbare), is het de investering wel waard. bijkomend voordeel; de lampenpitten worden niet heet.
Energiezuinige wasmachine
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Ja
Beschrijving
Stap 1 in de Trias Energetica stelt dat het gebruik van energie war mogelijk voorkomen moet worden. Dat betekent voor apparatuur automatisch dat je kijkt naar zoveel mogelijk +jes achter de A. en dan natuurlijk nog vergelijkende testen checken op internet.
Ervaringen
Topapparaat!
Zuinige wasdroger
Uitvoering
Zelfstandig
Bedrijf
Jaar toepassing:
2017
Aanraden:
Beschrijving
Stap 1 in de Trias Energetica stelt dat het gebruik van energie waar mogelijk voorkomen moet worden. Dat betekent voor apparatuur automatisch dat je kijkt naar zoveel mogelijk +jes achter de A. en dan natuurlijk nog vergelijkende testen checken op internet.
Ervaringen
Topapparaat!
  • Zuidzijde

  • Winnaar publieksprijs duurzaamste huis van Fryslân

  • Noordzijde

  • Noordwestzijde

  • Noordoostzijde

  • Kensa Shoebox 6kW warmtepomp (2 bronnen op 85m diepte)

  • Expansievaten van warmwatersysteem

Ervaringen met de (ver)bouw
Het ontwerp van de woning is erg lang over nagedacht. Steeds als uitgangspunt: 'hoe voorkom ik energievraag' (Trias Energetica stap 1). Na een jaar wonen in deze woning kunnen we stellen dat alle aannames aan de voorkant uit zijn gekomen. Een heerlijk constant binnenklimaat, zeer beperkte energievraag, Temperatuur in de zomer niet boven de 24,5 graden geweest, elektrisch koken voldoet uitermate goed, de energierekening (ongeveer -30,- per maand) stemt uitermate tevreden.
Plannen voor de toekomst
We leveren momenteel meer energie dan wat het huis ooit zal gebruiken. De overgebleven energie gaat nu tegen een vergoeding terug naar het elektriciteitsnet. Op (korte) termijn willen we die energie gebruiken om een elektrische auto op te laten rijden.
Adviezen
Ga bij het ontwerp van de woning niet uit van de vorm. Laat de vorm het gevolg zijn van de functionaliteit. Die functionaliteit ontstaat door de Trias Energetica te volgen. 1 - Voorkom energievraag, 2 - Maak optimaal gebruik van duurzame energiebronnen, 3 - Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van eventueel noodzakelijke fossiele energie en comppenseer dat voor 100% door hernieuwbare energie.
Interview

Op bezoek bij familie Van der Wal

 

Bezoeker Jentje Steegstra (5 november 2016)

Stel een vraag aan de bewoner(s) van deze woning:

Dit formulier is alléén bedoeld voor vragen over maatregelen.
LET OP: Geen acquisitie. Mediaverzoeken, onderzoeksvragen, studententopdrachten en andere vragen via de organisatie! Uitleg >